0758 100 333[email protected]

Comenzile on-line primite in intervalul 21 - 24 Mai, vor fi expediate incepand cu data de 27 Mai.

Garanții și service

Denumirea produsului si data achizitionarii sunt mentionate in documentele fiscal (factura, bon fiscal) care insotesc prezentul certificat de garantie. Garantia legala de conformitate respecta prevederile Legii 449/2003 actualizata (r) si OG 21/1992, (r2), acte normative valabile pentru clientii persoane fizice si  pe teritoriul Romaniei. In cazul persoanelor juridice, termenul de garantie este jumatate din cel acordat persoanelor fizice. Asigurarea garantiei se face de catre vanzator la datele de contact mentionate pe site.

Durata medie de utilizare si termenul de garantie aferent fiecarei categorii de produse este mentionat mai jos. Termenul de garantie legala de conformitate este de 24 luni de la data achizitionarii produsului, cu exceptia produselor a caror durata medie de utilizare este mai mica de 24 luni.  Termenul de remediere a deficientelor constatate este de 15 zile calendaristice pentru persoane fizice conform Legii 449/2003 (r) de la momentul aducerii la cunostinta vanzatorului prin intermediul datelor de corespondenta mentionate in actul de vanzare sau din momentul predarii produsului catre unitatea de service in baza unui proces verbal de predare-primire, in functie de caz.  Pentru persoanele juridice remedierea se va realiza in maxim 25 zile calendaristice.

Produsele de folosinta indelungata la care au aparut neconformitati trebuie sa intre in posesia magazinului vanzator pentru constatare service, confirmare/infirmare deficiente reclamate si aplicare a garantiei. Perioada de neutilizare a produsului de catre consumator din motive tehnice neimputabile utilizatorului va fi prelungita cu termenul petrecut in service. In cazul in care produsul isi petrece in service un numar de zile ce insumat depaseste 10% din perioada de garantie, consumatorul va primi un produs nou in schimbul celui defect sau i se va restitui contravaloarea in functie de solicitare.

Modalitatile de asigurare a garantiei sunt: intretinere; reparare; inlocuire; reziliere contract si restituire contravaloare produs (in aceasta ordine). Aducerea la conformitate a produsului in termenul de garantie se realizeaza in primul rand prin reparare, utilizandu-se doar piese noi, apoi prin inlocuire si ulterior prin rezilierea contractului (returnarea contravalorii produsului) daca aceasta din urma nu este disproportionata si daca celelelte masuri reparatorii nu au putut fi realizate, in fiecare caz fara plata. Garantia este prelungita de catre vanzator cu perioada de timp in care produsul a stationat in service pentru reparatii. Consumatorul trebuie sa informeze vanzatorul despre lipsa de conformitate in termen de doua luni de la data la care a constatat-o. Pana la proba contrara, lipsa de conformitate aparuta in termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezuma ca a existat la momentul livrarii acestuia, cu exceptia cazurilor in care prezumtia este incompatibila cu natura produsului sau a lipsei de conformitate. Pentru a beneficia de garantie, este obligatorie prezentarea certificatului de garantie, insotit de factura de achizitie (copie)/bonul fiscal al produsului. Garantia se acorda numai pentru defectele aparute in conditiile exploatarii normale conform destinatiei produsului.

In concluzie, termenele de remediere ale produselor aflate in garantie sunt urmatoarele:

  • maxim 15 zile calendaristice in cazul persoanelor fizice
  • maxim 25 de zile calendaristice in cazul persoanelor juridice

Garantia se acorda pentru o perioada de maxim 2 (doi) ani.

Reclamatia depusa de cumparator va fi analizata si va primi un raspuns în termen de 15 zile calendaristice de la data receptiei produselor reclamate la sediul vanzatorului, însotite de toate documentele enumerate mai sus. Lipsa oricarui document poate duce la prelungirea termenului de solutionare a garantiei.

In cazuri speciale cand partile nu ajung la un consens cu privire la reclamatia de garantie, partile vor trimite piesele pentru analiza la un specialist in domeniu. Rezultatele analizei vor fi considerate obligatorii atat pentru vanzator cat si pentru cumparator. Cheltuielile ocazionale de efectuare a analizei vor fi suportate de partea în culpa.

Declaratie de conformitate

Fishon Consulting SRL cu adresa Punctului de lucru in Bucureşti, Sectorul 4, Strada SERBAN VODA, Nr. 270, PARTER, Bloc 14, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/15725/2022, avand CUI 46641810, capital social 1000 lei, asiguram si declaram pe propria raspundere, conform cu prevederile din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca produsele comercializate de noi, marca, cod pe ambalaj, lot pe ambalaj, mentionate in factura anexata la care se refera aceasta declaratie nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negative asupra mediului si sunt in conformitatea cu: documente, standarde, specificatiile tehnice producator/importator, standard europene si omologari international, conform inscriptionarii pe produs.

Item added to cart.
0 items - 0,00 lei